E-NEWS

Wie zijn wij
Begonnen als het idee van een enkele Rotarian met de steun van zijn Rotary Club in 2000, is ShelterBox inmiddels uitgegroeid tot het grootste Rotary Club project binnen de meer dan 100-jarige geschiedenis van Rotary

De steun vanuit Rotary bedraagt ongeveer 50% van de donaties die ShelterBox ontvangt. De rest is afkomstig van bedrijven en particulieren, die al dan niet zijn geïnspireerd door Rotary-acties. Tot nu toe steunen circa 5000 Rotary Clubs wereldwijd ShelterBox op één of andere manier. 

In lijn hiermee en erkentelijk voor deze wereldwijde steun door de Rotary-gemeenschap, is ShelterBox sinds april 2012 een "Rotary Project Partner" officieel geworden. Op alle boxen, tenten en dekens, maar ook op diverse andere artikelen, staan nu logo's met die aanduiding. Daarnaast helpen in rampgebieden de aanwezige Rotarians ons op een geweldige manier en kunnen wij dankbaar gebruik maken van dit veelzijdige en wereldwijde netwerk van goede vrienden.

Rotary ondersteunt ShelterBox

Rotarians ondersteunen vele van de essentiële activiteiten van ShelterBox inbegrepen:
ShelterBox ondersteunt Rotary

Het Rotary International Strategic Plan vraagt aan alle Rotarians om zich in te zetten om:

ShelterBox is als "Rotary Project Partner"  bij uitstek een mogelijkheid voor clubs het gevraagde te realiseren. ShelterBox Nederland kan clubs ondersteunen bij evenementen met demonstratie boxen en tenten, actueel en relevant  nieuws en beeldmateriaal van Rotary en Rotarians bezig met "Service above Self". Veel Rotary Clubs geven aan dat hun Rotary Club activiteiten voor ShelterBox zeer succsevol zijn geweest, zowel in lokale interesse voor Rotary, maar ook met een toestroom van nieuwe leden.

Dank aan RotaryZonder de steun van vele Rotarians , Rotaracters  en InnerWheel'sters  zou veel van wat ShelterBox nu kan doen en realiseren, absoluut niet mogelijk zijn.

Namens alle ontvangers van  ShelterBox noodhulp, die waren getroffen door natuurgeweld wereldwijd, willen we graag onze oprechte dank uitspreken naar de wereldwijde Rotary gemeenschap, inbegrepen onze  supporters in Rotary, Rotaract , RoundTable en InnerWheel.