E-NEWS

Be involved
FONDSENWERVING: NATUURLIJK

U kunt ons helpen door het organiseren van of deelnemen aan een evenement waarbij geld voor ShelterBox wordt verzameld.

De Stichting ShelterBox Nederland kan u daarbij ondersteunen met demonstratie boxen en tenten, alsmede met standaard folders en flyers.

Hierdoor steunt u op een directe manier door het klaarzetten van noodonderkomens voor mensen over de hele wereld, die getroffen gaan worden door (natuur)rampen.

Een belangrijk aspect is dat iedere ShelterBox een apart en uniek nummer heeft en wij volgen precies met welke donaties welke box is gesponsord.

Dat betekent dat nadat u een evenement heeft gehouden of eraan hebt deelgenomen, het mogelijk is om uit te zoeken waar het geld is gebleven dat u bijeen gebracht heeft of heeft geschonken. Heeft u contant gedoneerd bij een evenement, dan ziet u enige tijd later in lokale kranten waarschijnlijk wel een bericht van de organisatoren, waarin wordt gemeld welke ShelterBoxen met de opbrengst zijn gesponsord. Daarmee kunt u op onze website uw box traceren.

Wij schrijven of e-mailen na ontvangst van één of meerdere boxnummers, de donateur wat de boxnummers zijn van de door hem/haar geheel of gedeeltelijk gedoneerde ShelterBoxen.

Gevraagd: SPREKERS!

Verder zoeken wij op dit moment bevlogen sprekers om in de verschillende delen van Nederland ShelterBox te helpen promoten. Vol van ShelterBox commitment? Zin om een boodschap te brengen? Interesse? Vragen? Stuur een e-mail aan vrijwilligers@shelterbox.nl
INSPIRATIE

Raak net als wij geïnspireerd door dit initiatief en geef de mensen in rampgebieden weer  waardigheid, onderdak en warmte!