E-NEWS

Wie zijn wij
 
Stichting ShelterBox Nederland

2009 en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland onder nummer 09205221 met RSIN 821165550

De stichting heeft de status van ANBI

De stichting houdt kantoor op Valkenburgerstraat 138-B, 1011 NA Amsterdam.

Het bestuur wordt gevormd door:
- Jo Krill (voorzitter)
- Mariette Nelemans (secretaris)
- Keng Chung Fung (penningmeester)
- Simone Simons (marketing manager)
- Renée Wap (bestuurslid vrijwilligers)

Het doel van de stichting is het verwerven van financiële bijdragen om noodonderkomens te verschaffen voor mensen die getroffen zijn door een ramp. 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Er zijn geen personen in dienst bij de Stichting. Daarom is een beloningsbeleid niet relevant.

Het financiele jaarverslag 2012 kunt u hier http://1drv.ms/1KWDzkH downloaden.
Het financiele jaarverslag 2013 kunt u hier http://1drv.ms/1KWDFZv downloaden.
Het financiele jaarverslag 2014 kunt u hier http://1drv.ms/1KWDHRa downloaden.

Het jaarplan 2014 kunt u hier http://1drv.ms/1SFvG9n vinden. Hierin vindt u tevens een terugblik op 2013.