E-NEWS

Wie zijn wij
PERU 2012 : een overstromingsramp die in Nederland de pers niet haalt....
Sinds begin 2012 is ShelterBox actief in Peru. Zware regenval heeft duidzenden mensen dakloos gemaakt .  We zijn er nog steeds actief!LET OP: wij - als ShelterBox Nederland - kunnen en mogen geen land specifieke donaties accepteren.
Bij voorbaat dank!

Hoe te doneren? Doneer nu, doneer hier!
ShelterBox Nederland

De Stichting ShelterBox Nederland is opgericht eind augustus 2009 en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland onder nummer: 09205221

De Stichting ShelterBox Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Giften zijn hierdoor aftrekbaar binnen de geldende regelgeving.

Voor een korte video over wat ShelterBox is en kan doen in geval van een ramp, volg deze link: 10 jaar ShelterBox

SHELTERBOX IN SOCIAL MEDIA:
 
www.facebook.com/shelterboxnederland

http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3030560

Twitter: @ShelterBoxNL